Storie / Libro III, 91

1 Ἀπὸ δὲ Ποσιδηίου πόλιος, τὴν Ἀμφίλοχος ὁ Ἀμφιάρεω οἴκισε ἐπ᾽ οὔροισι τοῖσι Κιλίκων τε καὶ Σύρων, ἀρξάμενος ἀπὸ ταύτης μέχρι Αἰγύπτου, πλὴν μοίρης τῆς Ἀραβίων (ταῦτα γὰρ ἦν ἀτελέα), πεντήκοντα καὶ τριηκόσια τάλαντα φόρος ἦν. ἔστι δὲ ἐν τῷ νομῷ τούτῳ Φοινίκη τε πᾶσα καὶ Συρίη ἡ Παλαιστίνη καλεομένη καὶ Κύπρος· νομὸς πέμπτος οὗτος. 2 ἀπ᾽ Αἰγύπτου δὲ καὶ Λιβύων τῶν προσεχέων Αἰγύπτῳ καὶ Κυρήνης τε καὶ Βάρκης (ἐς γὰρ τὸν Αἰγύπτιον νομὸν αὗται ἐκεκοσμέατο) ἑπτακόσια προσήιε τάλαντα, πάρεξ τοῦ ἐκ τῆς Μοίριος λίμνης γινομένου ἀργυρίου, τὸ ἐγίνετο ἐκ τῶν ἰχθύων· 3 τούτου τε δὴ χωρὶς τοῦ ἀργυρίου καὶ τοῦ [ἐπιμετρουμένου] σίτου προσήιε ἑπτακόσια τάλαντα· σίτου γὰρ δύο καὶ δέκα μυριάδας Περσέων τε τοῖσι ἐν τῷ Λευκῷ τείχεϊ τῷ ἐν Μέμφι κατοικημένοισι καταμετρέουσι καὶ τοῖσι τούτων ἐπικούροισι. νομὸς ἕκτος οὗτος. 4 Σατταγύδαι δὲ καὶ Γανδάριοι καὶ Δαδίκαι τε καὶ Ἀπαρύται ἐς τὠυτὸ τεταγμένοι ἑβδομήκοντα καὶ ἑκατὸν τάλαντα προσέφερον· νομὸς δὲ οὗτος ἕβδομος. ἀπὸ Σούσων δὲ καὶ τῆς ἄλλης Κισσίων χώρης τριηκόσια· νομὸς ὄγδοος οὗτος.

1 commento:

  1. A partire dalla città di Posideio, fondata da Anfiloco figlio di Anfiarao al confine fra la Cilicia e la Siria, a partire da Posideio fino all'Egitto, ad eccezione della parte occupata dagli Arabi, che godeva dell'esenzione dai tributi, la somma versata era di 350 talenti: in questo distretto, il quinto, sono comprese l'intera Fenicia, la Siria cosiddetta Palestina e l'isola di Cipro. Dall'Egitto, dai territori libici confinanti con l'Egitto, da Cirene e da Barca (anche queste città erano state assegnate al distretto egiziano) si ricavavano 700 talenti senza calcolare il denaro proveniente dal lago di Meride, come tassa sulla pesca; la rendita era dunque di 700 talenti senza il denaro e senza contare le misure di frumento aggiuntive: gli Egiziani infatti forniscono ai Persiani insediati nella rocca di Leuco a Menfi e ai loro ausiliari 120.000 medimni di frumento; e questo è il sesto distretto. I Sattagidi, i Gandari, i Dadici e gli Apariti furono inclusi nel medesimo distretto, il settimo, e pagavano 170 talenti. Da Susa e dalla rimanente regione dei Cissi, l'ottavo distretto, provenivano 300 talenti.

    RispondiElimina