Storie / Libro II, 32

1 ἀλλὰ τάδε μὲν ἤκουσα ἀνδρῶν Κυρηναίων φαμένων ἐλθεῖν τε ἐπὶ τὸ Ἄμμωνος χρηστήριον καὶ ἀπικέσθαι ἐς λόγους Ἐτεάρχῳ τῷ Ἀμμωνίων βασιλέι, καί κως ἐκ λόγων ἄλλων ἀπικέσθαι ἐς λέσχην περὶ τοῦ Νείλου, ὡς οὐδεὶς αὐτοῦ οἶδε τὰς πηγάς, καὶ τὸν Ἐτέαρχον φάναι ἐλθεῖν κοτε παρ᾽ αὐτὸν Νασαμῶνας ἄνδρας. 2 τὸ δὲ ἔθνος τοῦτο ἐστὶ μὲν Λιβυκόν, νέμεται δὲ τὴν Σύρτιν τε καὶ τὴν πρὸς ἠῶ χώρην τῆς Σύρτιος οὐκ ἐπὶ πολλόν. 3 ἀπικομένους δὲ τοὺς Νασαμῶνας καὶ εἰρωτωμένους εἴ τι ἔχουσι πλέον λέγειν περὶ τῶν ἐρήμων τῆς Λιβύης, φάναι παρὰ σφίσι γενέσθαι ἀνδρῶν δυναστέων παῖδας ὑβριστάς, τοὺς ἄλλα τε μηχανᾶσθαι ἀνδρωθέντας περισσὰ καὶ δὴ καὶ ἀποκληρῶσαι πέντε ἑωυτῶν ὀψομένους τὰ ἔρημα τῆς Λιβύης, καὶ εἴ τι πλέον ἴδοιεν τῶν τὰ μακρότατα ἰδομένων. 4 τῆς γὰρ Λιβύης τὰ μὲν κατὰ τὴν βορηίην θάλασσαν ἀπ᾽ Αἰγύπτου ἀρξάμενοι μέχρι Σολόεντος ἄκρης, ἣ τελευτᾷ τῆς Λιβύης, παρήκουσι παρὰ πᾶσαν Λίβυες καὶ Λιβύων ἔθνεα πολλά, πλὴν ὅσον Ἕλληνες καὶ Φοίνικες ἔχουσι· τὰ δὲ ὑπὲρ θαλάσσης τε καὶ τῶν ἐπὶ θάλασσαν κατηκόντων ἀνθρώπων, τὰ κατύπερθε θηριώδης ἐστὶ ἡ Λιβύη· τὰ δὲ κατύπερθε τῆς θηριώδεος ψάμμος τε ἐστὶ καὶ ἄνυδρος δεινῶς καὶ ἔρημος πάντων. 5 εἶπαι ὦν τοὺς νεηνίας ἀποπεμπομένους ὑπὸ τῶν ἡλίκων, ὕδασί τε καὶ σιτίοισι εὖ ἐξηρτυμένους, ἰέναι τὰ πρῶτα μὲν διὰ τῆς οἰκεομένης, ταύτην δὲ διεξελθόντας ἐς τὴν θηριώδεα ἀπικέσθαι, ἐκ δὲ ταύτης τὴν ἔρημον διεξιέναι, τὴν ὁδὸν ποιευμένους πρὸς ζέφυρον ἄνεμον, 6 διεξελθόντας δὲ χῶρον πολλὸν ψαμμώδεα καὶ ἐν πολλῇσι ἡμέρῃσι ἰδεῖν δή κοτε δένδρεα ἐν πεδίῳ πεφυκότα, καί σφεας προσελθόντας ἅπτεσθαι τοῦ ἐπεόντος ἐπὶ τῶν δενδρέων καρποῦ, ἁπτομένοισι δέ σφι ἐπελθεῖν ἄνδρας μικρούς, μετρίων ἐλάσσονας ἀνδρῶν, λαβόντας δὲ ἄγειν σφέας· φωνῆς δὲ οὔτε τι τῆς ἐκείνων τοὺς Νασαμῶνας γινώσκειν οὔτε τοὺς ἄγοντας τῶν Νασαμώνων· 7 ἄγειν τε δὴ αὐτοὺς δι᾽ ἑλέων μεγίστων, καὶ διεξελθόντας ταῦτα ἀπικέσθαι ἐς πόλιν ἐν τῇ πάντας εἶναι τοῖσι ἄγουσι τὸ μέγαθος ἴσους, χρῶμα δὲ μέλανας. παρὰ δὲ τὴν πόλιν ῥέειν ποταμὸν μέγαν, ῥέειν δὲ ἀπὸ ἑσπέρης αὐτὸν πρὸς ἥλιον ἀνατέλλοντα, φαίνεσθαι δὲ ἐν αὐτῷ κροκοδείλους.

1 commento:

  1. 1) Ma dirò ciò che ho sentito da uomini di Cirene. Dicevano di essersi recati all’oracolo di Ammone e di essere venuti a colloquio con il re degli Ammoni Etearco. Discorrendo, la conversazione era caduta sul Nilo, e nel fatto che nessuno ne conosceva le sorgenti. Allora Etearco avrebbe detto che erano venuti da lui dei Nasamoni, 2) popolazione della Libia che abita la Sirte e un breve tratto più a oriente. 3) Che erano giunti e che, richiesti se fossero in grado di allargare le sue cognizioni sui deserti della Libia, avrebbero risposto che c’erano stati presso di loro giovani sfrenati, figli di alti personaggi, i quali divenuti adulti, avrebbero, fra le altre stravaganze, tratti a sorte cinque di loro per esplorare i deserti della Libia e tentare di scoprire qualche cosa di più delle più lontane scoperte già fatte. 4) La costa della Libia lungo il mare settentrionale, cominciando dall’Egitto fino al capo Soloento che segna la fine della Libia, è tutta occupata da libici, anzi da molte popolazioni libiche, tranne le località abitate da elleni e fenici. Ma al di là della costa e delle popolazioni della zona marittima della Libia è piena di belve. E al di là della zona delle belve c’è sabbia, terribile siccità e deserto assoluto. 5) Questi giovani mandati dai loro coetanei percorsero, ben forniti di acqua e di viveri, il paese abitato, lo attraversarono, e giunti alla zona della belve; usciti dalla quale s’inoltrarono nel deserto seguendo la via verso il vento zefiro; 6) Percorsero per molti giorni un lungo tratto di paese sabbioso, e finalmente videro degli alberi che sorgevano in una pianura; vi si avvicinarono, e cominciarono a raccogliere i frutti che quegli alberi portavano; ma mentre li raccoglievano furono assaliti da uomini di piccola statura, al di sotto della normale, che li presero e li trassero con se. I nasamoni non capivano nulla della loro lingua, e neppure quelli che li traevano con se capivano i Nasamoni. 7) Furono condotti attraverso paludi vastissime, le attraversarono, e giunsero in una città dove tutti erano di statura eguale a quella dei loro rapitori e di pelle nera. E scorreva lungo la città da occidente verso il sol levante un gran fiume, nel quale si vedevano coccodrilli.

    RispondiElimina