Sallustio: Bellum Iugurthinum, 85

"Scio ego, Quirites, plerosque non isdem artibus imperium a vobis petere et, postquam adepti sunt, gerere: primo industrios supplices modicos esse, dein per ignaviam et superbiam aetatem agere. Sed mihi contra ea videtur: nam quo pluris est uniuersa res publica quam consulatus aut praetura, eo maiore cura illam administrari quam haec peti debere. Neque me fallit, quantum cum maximo vestro beneficio negoti sustineam. Bellum parare simul et aerario parcere, cogere ad militiam eos quos nolis offendere, domi forisque omnia curare et ea agere inter invidos occursantis factiosos opinione, Quirites, asperius est. Ad hoc, alii si deliquere, uetus nobilitas, maiorum fortia facta, cognatorum et affinium opes, multae clientelae, omnia haec praesidio assunt; mihi spes omnes in memet sitae, quas necesse est virtute et innocentia tutari; nam alia infirma sunt. Et illud intellego, Quirites, omnium ora in me conuersa esse, aequos bonosque fauere--quippe mea bene facta rei publicae procedunt--, nobilitatem locum invadendi quaerere. Quo mihi acrius annitendum est, uti neque vos capiamini et illi frustra sint. Ita ad hoc aetatis a pueritia fui, uti omnis labores et pericula consueta habeam. Quae ante vestra beneficia gratuito faciebam, ea uti accepta mercede deseram, non est consilium, Quirites. Illis difficile est in potestatibus temperare, qui per ambitionem sese probos simulauere; mihi, qui omnem aetatem in optimis artibus egi, bene facere iam ex consuetudine in naturam vertit. bellum me gerere cum Iugurtha iussistis, quam rem nobilitas aegerrime tulit. Quaeso, reputate cum animis vestris, num id mutare melius sit, si quem ex illo globo nobilitatis ad hoc aut aliud tale negotium mittatis, hominem ueteris prosapiae ac multarum imaginum et nullius stipendi: scilicet ut in tanta re ignarus omnium trepidet, festinet, sumat aliquem ex populo monitorem offici sui. Ita plerumque evenit, ut, quem vos imperare iussistis, is sibi imperatorem alium quaerat. Atque ego scio, Quirites, qui, postquam consules facti sunt, et acta maiorum et Graecorum militaria praecepta legere coeperint: praeposteri homines, nam gerere quam fieri tempore posterius, re atque usu prius est. Comparate nunc, Quirites, cum illorum superbia me hominem nouum. Quae illi audire aut legere solent, eorum partem vidi, alia egomet gessi; quae illi litteris, ea ego militando didici. Nunc vos existimate, facta an dicta pluris sint. Contemnunt novitatem meam, ego illorum ignaviam; mihi fortuna, illis probra obiectantur. Quamquam ego naturam unam et communem omnium existimo, sed fortissimum quemque generosissimum. Ac si iam ex patribus Albini aut Bestiae quaeri posset, mene an illos ex se gigni maluerint, quid responsuros creditis nisi sese liberos quam optimos voluisse? quod si iure me despiciunt, faciant item maioribus suis, quibus, uti mihi, ex virtute nobilitas coepit. Inuident honori meo: ergo invideant labori, innocentiae, periculis etiam meis, quoniam per haec illum cepi. Verum homines corrupti superbia ita aetatem agunt, quasi vestros honores contemnant; ita hos petunt, quasi honeste vixerint. Ne illi falsi sunt, qui diuersissimas res pariter expectant, ignaviae voluptatem et praemia virtutis. Atque etiam, cum apud vos aut in senatu verba faciunt, pleraque oratione maiores suos extollunt: eorum fortia facta memorando clariores sese putant. Quod contra est. Nam quanto vita illorum praeclarior, tanto horum socordia flagitiosior. Et profecto ita se res habet: maiorum gloria posteris quasi lumen est, neque bona neque mala eorum in occulto patitur. Huiusce rei ego inopiam fateor, Quirites, verum, id quod multo praeclarius est, meamet facta mihi dicere licet. Nunc videte, quam iniqui sint. Quod ex aliena virtute sibi arrogant, id mihi ex mea non concedunt, scilicet quia imagines non habeo et quia mihi nova nobilitas est, quam certe peperisse melius est quam acceptam corrupisse. Equidem ego non ignoro, si iam mihi respondere uelint, abunde illis facundam et compositam orationem fore. Sed in maximo vestro beneficio cum omnibus locis meque vosque maledictis lacerent, non placuit reticere, ne quis modestiam in conscientiam duceret. Nam me quidem ex animi mei sententia nulla oratio laedere potest: quippe vera necesse est bene praedicent, falsa vita moresque mei superant. Sed quoniam vestra consilia accusantur, qui mihi summum honorem et maximum negotium imposuistis, etiam atque etiam reputate, num eorum paenitendum sit. Non possum fidei causa imagines neque triumphos aut consulatus maiorum meorum ostentare, at, si res postulet, hastas, uexillum, phaleras, alia militaria dona, praeterea cicatrices aduerso corpore. Hae sunt meae imagines, haec nobilitas, non hereditate relicta, ut illa illis, sed quae ego meis plurimis laboribus et periculis quaesiui. Non sunt composita verba mea: parui id facio. Ipsa se virtus satis ostendit; illis artificio opus est, ut turpia facta oratione tegant. Neque litteras Graecas didici: parum placebat eas discere, quippe quae ad virtutem doctoribus nihil profuerant. At illa multo optima rei publicae doctus sum: hostem ferire, praesidia agitare, nihil metuere nisi turpem famam, hiemem et aestatem iuxta pati, humi requiescere, eodem tempore inopiam et laborem tolerare. His ego praeceptis milites hortabor, neque illos arte colam, me opulenter, neque gloriam meam, laborem illorum faciam. Hoc est utile, hoc civile imperium. Namque cum tute per mollitiem agas, exercitum supplicio cogere, id est dominum, non imperatorem esse. Haec atque alia talia maiores vestri faciendo seque remque publicam celebrauere. Quis nobilitas freta, ipsa dissimilis moribus, nos illorum aemulos contemnit et omnis honores non ex merito, sed quasi debitos a vobis repetit. Ceterum homines superbissimi procul errant. maiores eorum omnia quae licebat illis reliquere: divitias, imagines, memoriam sui praeclaram; virtutem non reliquere, neque poterant: ea sola neque datur dono neque accipitur. Sordidum me et incultis moribus aiunt, quia parum scite convivium exorno neque histrionem ullum neque pluris preti coquum quam vilicum habeo. Quae mihi libet confiteri, Quirites. Nam ex parente meo et ex aliis sanctis viris ita accepi, munditias mulieribus, viris laborem convenire, omnibusque bonis oportere plus gloriae quam divitiarum esse; arma, non supellectilem decori esse. Quin ergo, quod iuuat, quod carum aestimant, id semper faciant: ament, potent; ubi adulescentiam habuere, ibi senectutem agant, in conviviis, dediti ventri et turpissimae parti corporis; sudorem, puluerem et alia talia relinquant nobis, quibus illa epulis iucundiora sunt. verum non ita est. Nam ubi se flagitiis dedecorauere turpissimi viri, bonorum praemia ereptum eunt. Ita iniustissime luxuria et ignavia, pessimae artes, illis, qui coluere eas, nihil officiunt, rei publicae innoxiae cladi sunt. Nunc quoniam illis, quantum mei mores, non illorum flagitia poscebant, respondi, pauca de re publica loquar. Primum omnium de Numidia bonum habete animum, Quirites. Nam quae ad hoc tempus Iugurtham tutata sunt, omnia remouistis: auaritiam, imperitiam atque superbiam. Deinde exercitus ibi est locorum sciens, sed mehercule magis strenuos quam felix. Nam magna pars eius auaritia aut temeritate ducum attrita est. Quam ob rem vos, quibus militaris aetas est, annitimini mecum et capessite rem publicam, neque quemquam ex calamitate aliorum aut imperatorum superbia metus ceperit. Egomet in agmine [a]ut in proelio consultor idem et socius periculi vobiscum adero, meque vosque in omnibus rebus iuxta geram. Et profecto dis iuuantibus omnia matura sunt: victoria, praeda, laus. Quae si dubia aut procul essent, tamen omnis bonos rei publicae subvenire decebat. Etenim nemo ignavia immortalis factus est, neque quisquam parens liberis, uti aeterni forent, optauit, magis uti boni honestique vitam exigerent. Plura dicerem, Quirites, si timidis virtutem verba adderent; nam strenuis abunde dictum puto."

4 commenti:

 1. 1 «So bene, Quiriti, che i più vi chiedono il potere in un modo e,
  ottenutolo, lo esercitano in un altro. Prima si mostrano attivi, deferenti
  e modesti; poi si rivelano negligenti e arroganti. Ma io la penso ben
  diversamente, 2 perché quanto più importante è la repubblica nel suo
  complesso rispetto a un consolato o a una pretura, tanto più si deve
  preferire la cura effettiva dell'amministrazione dello Stato alla
  richiesta di queste cariche. 3 So bene quanto sia impegnativo questo
  compito che io assumo per la vostra immensa benevolenza. Fare preparativi
  per la guerra senza intaccare l'erario, costringere al servizio militare
  persone che non si vorrebbero contrariare, aver cura di tutto sia in
  patria che all'estero e fare ciò tra la malevolenza, l'ostilità e gli
  intrighi, è, Quiriti, compito più difficile di quanto si possa supporre. 4
  Aggiungete che se altri sbagliano trovano mille motivi di difesa: l'antica
  nobiltà, le gesta dei loro antenati, le ricchezze di consanguinei e
  parenti, la folla di clienti. Io, se ho speranze, le ho solo in me, e devo
  tutelarle con il mio valore e con la mia integrità. Non posso contare su
  altro. 5 Comprendo, Quiriti, che gli occhi di tutti sono rivolti a me, che
  i giusti e gli onesti mi sostengono, perché i miei successi tornano a
  vantaggio della repubblica, che la nobiltà, invece, è pronta ad
  attaccarmi. 6 Tanto più devo darmi da fare perché voi non veniate irretiti
  e al tempo stesso quelli falliscano nei loro scopi. 7 Dall'infanzia fino a
  questa età sono vissuto in mezzo a fatiche e pericoli di ogni genere. 8 La
  condotta che io perseguivo senza mire di compenso prima di ottenere da voi
  questa carica, non intendo, Quiriti, cambiarla proprio ora che ho ricevuto
  la ricompensa. 9 Moderarsi nell'esercizio del potere è difficile per
  coloro che si sono finti onesti durante la candidatura: per me, invece,
  che per tutta la vita mi sono dedicato all'esercizio della virtù, l'agire
  rettamente è diventato da abitudine, seconda natura.
  10 Voi mi avete incaricato di condurre la guerra contro Giugurta,
  provocando grave scontento nella nobiltà. Vi prego di riflettere bene e di
  vedere se non sia meglio cambiare parere destinando a questo incarico o ad
  un altro simile qualcuno della cerchia dei nobili, un uomo certo di antico
  lignaggio e ricco di ritratti di antenati, ma privo di esperienza
  militare: uno, voglio dire, che di fronte a un compito così gravoso,
  essendo del tutto incompetente, cominci ad agitarsi e ad affannarsi e alla
  fine prenda qualcuno del popolo a imbeccarlo nella sua condotta. 11 Il più
  delle volte accade infatti che l'uomo da voi incaricato di comandare,
  cerchi per sé un altro comandante. 12 E so di alcuni, Quiriti, che, eletti
  consoli, cominciarono a leggere la storia dei nostri antenati e i trattati
  militari dei Greci: uomini che fanno le cose a rovescio perché, se nel
  tempo il comando viene dopo l'elezione, nella realtà e nella pratica deve
  venire prima. 13 Ora, Quiriti, mettete a confronto me, uomo nuovo, con la
  superbia di questa gente. Ciò che costoro sono soliti udire o leggere, io
  in parte l'ho visto con i miei occhi, in parte l'ho fatto personalmente.
  Ciò che essi hanno imparato sui libri, io l'ho imparato con il servizio
  effettivo. 14 Ora giudicate voi se valgono più i fatti o le parole. Essi
  disprezzano la mia umile origine, io la loro inettitudine. A me si può
  rinfacciare la mia condizione, a loro una condotta disonorevole.

  RispondiElimina
 2. 15 Io
  ritengo che la natura sia unica e comune a tutti: è il valore che crea la
  vera nobiltà. 16 Se si potesse chiedere al padre di Albino o di Bestia se
  preferirebbero avere generato me o loro, che cosa pensate che
  risponderebbero? Certamente essi avrebbero voluto per figli i più
  valorosi. 17 Se poi credono di avere il diritto di disprezzarmi, facciano
  altrettanto con i loro antenati, che, come me, hanno acquistato la nobiltà
  con il valore. 18 Sono invidiosi della mia carica: lo siano dunque anche
  delle mie fatiche, della mia rettitudine, dei pericoli che ho affrontato,
  perché solo grazie a questi ho ottenuto il consolato. 19 Invece, uomini
  guastati dalla superbia, vivono come se disprezzassero le cariche che voi
  conferite e poi ve le chiedono, come se fossero vissuti onestamente. 20 Si
  sbagliano davvero, se sperano di raggiungere contemporanemente due
  obiettivi incompatibili fra loro: i piaceri dell'ozio e i premi del
  valore. 21 E anche quando parlano dinanzi a voi o in Senato, in quasi
  tutti i discorsi esaltano i loro antenati: credono di nobilitare se stessi
  ricordando le imprese di quelli. 22 Ma è proprio il contrario: quanto più
  fu gloriosa la vita dei loro antenati, tanto più è vergognosa la loro
  indolenza. 23 E non può essere che così: la gloria degli antenati è come
  una luce che splende sui discendenti e non lascia nell'ombra né i loro
  vizi né le loro virtù. 24 Confesso, Quiriti, che per me questa luce non
  splende. Ma ho un privilegio che mi fa molto più onore: posso parlare di
  imprese che io stesso ho compiuto. 25 Vedete ora quanto siano ingiusti: i
  diritti che pretendono in nome della virtù altrui, non li vogliono
  concedere a me in nome della mia, evidentemente perché non ho ritratti di
  antenati e perché la mia nobiltà è recente. Ma è certo meglio essersela
  conquistata da soli, che, una volta ereditata, averla guastata.
  26 Per parte mia non ignoro che, se ora volessero rispondermi, potrebbero
  profondersi in discorsi eloquenti e forbiti. Ma dal momento che non
  perdono occasione per coprire d'insulti me e voi a proposito dell'alto
  onore che mi avete concesso, non ho voluto tacere, per evitare che la mia
  moderazione venisse scambiata per un'ammissione di colpa. 27 Quanto a me,
  sono profondamente convinto che nessun discorso può recarmi danno, perché,
  se è veritiero, non può che essere a mio favore, se è falso, la condotta
  della mia vita è lì a smentirlo. 28 Nondimeno, poiché viene messa sotto
  accusa la vostra decisione di conferirmi l'onore più alto e l'incarico più
  impegnativo, considerate attentamente se non dobbiate pentirvene.

  RispondiElimina
 3. 29 Io
  non posso, per conquistare la vostra fiducia, vantare ritratti o trionfi o
  consolati dei miei antenati, ma se necessario, posso mostrare lance,
  stendardi, falere, altre decorazioni militari, e infine le cicatrici che
  mi attraversano il petto. 30 Questi sono i miei ritratti, questa è la mia
  nobiltà: non mi è stata lasciata in eredità come la loro, ma l'ho
  conquistata a prezzo di innumerevoli fatiche e pericoli.
  31 Le mie parole non sono forbite, ma non me ne curo. La virtù parla da
  sola. Gli orpelli servono a loro, che debbono ammantare di belle parole le
  loro azioni vergognose. 32 E non ho studiato le lettere greche: non mi
  attirava molto lo studio di una materia che non era riuscita a rendere più
  virtuosi i suoi maestri. 33 Ma io ho imparato cose di gran lunga più utili
  alla repubblica: colpire il nemico, fare la guardia, temere soltanto
  l'infamia, sopportare indifferentemente il freddo e il caldo, dormire per
  terra, resistere contemporaneamente alle privazioni e alla fatica. 34
  Queste sono le lezioni che impartirò ai miei soldati e non li sottoporrò a
  privazioni vivendo nell'agiatezza, né mi attribuirò la gloria lasciando
  loro la fatica. 35 Questa è una regola di comando utile e conforme alla dignità dei cittadini. Vivere al sicuro nel lusso e sottoporre l'esercito
  a dura disciplina è comportarsi da tiranno, non da comandante. 36 I nostri
  antenati, tenendo questi comportamenti o altri simili, resero illustri se
  stessi e la repubblica. 37 I nobili, facendosi forti delle imprese di tali
  uomini, da cui sono così dissimili nella condotta, disprezzano noi che ne
  seguiamo l'esempio ed esigono da voi tutti gli onori, non a titolo di
  merito, ma come dovuti. 38 Ma nel loro smisurato orgoglio commettono un
  grave errore. Gli antenati lasciarono loro tutto quello che potevano:
  ricchezze, ritratti, la loro stessa illustre memoria; non lasciarono loro
  la virtù, e non avrebbero potuto, considerato che è la sola cosa che non
  si può dare né ricevere in dono. 39 Dicono che sono volgare e di rozzi
  costumi, perché non so allestire un banchetto in modo raffinato e perché
  non ho istrioni o cuochi che valgano più di un fattore. Sono ben lieto di
  ammetterlo, Quiriti.

  RispondiElimina
 4. 40 Da mio padre e da altre venerande persone ho
  imparato che l'eleganza si addice alle donne, la fatica agli uomini e che
  i galantuomini devono distinguersi per gloria più che per denaro: le armi,
  non le suppellettili, sono il loro vanto. 41 Ebbene, continuino dunque a
  fare sempre ciò che più loro piace e torna gradito: si diano agli amori,
  al bere, là dove hanno trascorso la gioventù, nei bagordi, passino la
  vecchiaia, schiavi del ventre e della parte più vergognosa del corpo.
  Lascino a noi il sudore, la polvere e altre cose del genere: noi le
  preferiamo ai loro banchetti. Ma non è così. 42 Dopo essersi coperti di
  vergogna, questi indegni personaggi vengono a strappare le ricompense agli
  onesti. 43 Così, in maniera profondamente ingiusta, i vizi peggiori, la
  lussuria e l'ozio, non danneggiano chi li pratica, ma rovinano la comunità
  che non ne ha colpa.
  44 Ora, poiché ho risposto loro come il mio temperamento e certo non i
  loro misfatti esigevano, aggiungerò poche parole a proposito della
  repubblica. 45 Prima di tutto per quanto riguarda la Numidia state pure
  tranquilli, Quiriti, perché avete rimosso tutti quegli ostacoli che fino
  ad ora sono stati una difesa per Giugurta: avidità, incompetenza e
  arroganza. In secondo luogo, di stanza in Africa abbiamo un esercito
  pratico dei luoghi, anche se, purtroppo, più valoroso che fortunato, 46
  perché gran parte di esso è stata logorata dall'avidità e dalla
  sconsideratezza dei comandanti. 47 Voi, dunque, che siete in età di
  portare le armi, unite i vostri sforzi ai miei e prendete le difese della
  repubblica senza lasciarvi cogliere dallo sgomento per le disgrazie degli
  altri o per l'arroganza dei comandanti. Io sarò al vostro fianco in marcia
  o in battaglia, consigliere e compagno nei pericoli, e in ogni circostanza
  tratterò voi e me nello stesso modo. 48 E veramente con l'aiuto degli dèi
  tutto è pronto per noi: vittoria, preda e gloria. Ma anche se queste
  fossero incerte o remote, nondimeno sarebbe dovere di tutti i buoni
  cittadini venire in aiuto della repubblica. 49 Nessuno si è mai garantito
  l'immortalità con la viltà, nessun padre ha mai augurato ai suoi figli una
  vita eterna piuttosto che onesta e virtuosa. 50 Direi di più, Quiriti, se
  le parole potessero dare coraggio ai vili; per i valorosi credo di aver
  detto abbastanza».

  RispondiElimina